Wersja językowa:

Oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Pilotaże pojazdów nienormatywnych z policją lub bez
 • Organizacje transportów nienormatywnych
 • Objazdy tras
 • Załatwianie formalności związanych z transportami nienormatywnymi
 • Obsługa logistyczna transportów nad gabarytowych
  Towar ponad gabarytowy to taki, którego załadunek na standardowy zestaw transportowy powoduje przekroczenie jednego lub więcej spośród następujących parametrów (oczywiście ŁĄCZNIE z zestawem):
  • dopuszczalna szerokość (standardowo 2,5m ,w większości przypadków istnieje możliwość posiadania zezwolenia stałego do szerokości 3,0m)
  • dopuszczalna długość całkowita zestawu (standardowo 16,5m dopuszczalny nawis z tyłu ok.1,5m)
  • dopuszczalna wysokość całkowita 4,0m w zależności od przejezdności trasy, możliwe jest uzyskanie zezwoleń nawet na 7m wysokości całkowitej (co jednak wiąże się z ogromnymi kosztami generowanymi przez zdejmowanie instalacji napowietrznych). Standardowo w przewozach międzynarodowych maksymalna wysokość wynosi ok. 4,5m (na tej wysokości znajdują się „stare”mosty). Nowe mosty: większość kabli to wysokość 5,0m, 5,5m to linie wysokiego napięcia i trakcje kolejowe
  • dopuszczalna masa całkowita waha się od 34 do 42 ton
  • dopuszczalne naciski na jedną oś od 8 do 10 ton
   Przepisy w poszczególnych krajach są zróżnicowane, jednak nie odbiegają zasadniczo od podanej przez nas uśrednionej definicji.

Zasadą jest zakaz łączenia ładunków ponad gabarytowych w sposób, który powoduje przekroczenie DODATKOWEGO parametru (towary powinny być monolityczne). Przykład: wolno załadować np. 3 sztuki płyt stalowych o przekroczonym parametrze szerokości, ale wyłącznie w przypadku, gdy po doładowaniu kolejnego elementu nie zostaje przekroczona dopuszczalna masa całkowita, długość, bądź wysokość (piętrowanie).

W przypadku, gdy po załadowaniu towaru przekroczona jest dopuszczalna masa całkowita, doładunek nawet 1 tony (o standardowych wymiarach), jest z punktu widzenia formalnego zabroniony.

W przypadku przekroczenia któregoś z parametrów, konieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia na przejazd w odpowiednim dla danego kraju urzędzie. Uzyskanie takiego zezwolenia może trwać (w zależności od gabarytu i kraju) od ok.1do nawet 6-8 tygodni. Zdarza się, że władze nie udzielają zgody na przejazd i zalecają wykonanie przewozu np. koleją bądź drogą morską.

Często wymagane są dodatkowe uzgodnienia, lustracje tras połączone z ich pomiarami, bądź ekspertyzy wiaduktów i obiektów mostowych. Zezwolenia na przejazdy poddają je dodatkowym restrykcjom: transporty mogą odbywać się w ściśle określonych godzinach (tylko w dzień, wyłącznie nocą, wyłącznie w dni robocze itp.), po szczegółowo wyznaczonych trasach.

Większe transporty poruszają się z eskortą (własna flota pilotażowa) prywatną bądź policyjną. W przypadku największych gabarytów przejazdom asystują również służby drogowe, które dokonują przebudowy znaków pionowych (termin VLM), bądź podnoszenia odpowiednich kabli.

Do przewozów ponad gabarytowych stosuje się specjalistyczne naczepy, które dobiera się indywidualnie pod konkretny towar.